top of page

Quyển 1: Thành phố Kursk và những bước đầu tiên

Chương 5: Hoàn thành chiếm cứ toàn bộ các công trình buff và phân chia chức vụ trong CCC

Ngày 13, bắt đầu sự kiện Diễn tập chiến đấu. Mọi thành viên liên minh tập trung farm kills để kiếm điểm hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, liên minh tập trung nghiên cứu mở rộng số lượng cứ điểm để xây chiếm hai cứ điểm buff còn lại (Khu Sản xuất quân sự và Khu Công nghiệp quân sự). Ngày 14, liên minh tiếp tục xây dựng hướng đến hai cứ điểm buff Khu Sản xuất quân sự và Khu Công nghiệp quân sự. Tối ngày 14, tiến hành đốt CC của liên minh [A] (không còn hoạt động) để đảm bảo an toàn cho đường nối đến cứ điểm buff.

IMG_4414.PNG

Liên minh xây đến hai cứ điểm buff còn lại

Ngày 15 - 05:00 sáng, liên minh chiếm Bộ chỉ huy thành phố Kursk. Chức vụ thành phố được phân chia trong liên minh như sau: “1. Tư lệnh tối cao: R5 Turn*9 - Việc này nhằm đảm bảo không xảy ra việc mất chức vụ trong trường hợp Tư lệnh chỉ là thành viên (hoặc R4) và thành viên đó chuyển sang đầu quân cho liên minh khác. 2. Phó chỉ huy: R4 Nguyên Soái. 3. Bộ trưởng phòng thủ: R4 Cố vấn. 4. Bộ trưởng vũ trang: R3 lực chiến mạnh nhất liên minh. 5. Bộ trưởng xây dựng: R4 Sĩ quan tiếp tế. 6. Bộ trưởng tài nguyên: R4 Ngoại Giao.” Các vị trí bổ nhiệm: Tư lệnh tối cao: R5 Turn*9 ; Phó chỉ huy: [am-solo] ; Bộ trưởng phòng thủ: @Ren@ ; Bộ trưởng vũ trang: Dec12th ; Bộ trưởng xây dựng: Hoang-QO ; Bộ trưởng tài nguyên: TienManh.Marshal. *Việc bổ nhiệm trên có thể thay đổi tùy theo tình hình liên minh và vị trí sĩ quan. Trong ngày liên minh cũng hoàn thành việc đốt CC của liên minh VaL! (không còn hoạt động) ở gần cứ điểm Khu Sản xuất quân sự. Dự kiến ngày mai sẽ đốt CC của liên minh GL81 (còn 2 thành viên hoạt động) và hoàn thành việc chiếm hai cứ điểm buff.

IMG_4589.PNG

Liên minh chiếm Bộ chỉ huy thành phố Kursk

Ngày 16, liên minh đã xây dựng đến CC GL81 và bắt đầu đốt CC. R5 liên minh GL81 - GPV cố hạ base để sửa CC và đã bị tiễn đi trong 01 nốt nhạc với quân đoàn H Mĩ do R5 - Turn*9 cầm. Đến tối liên minh hoàn thành việc đốt CC GL81. Cùng ngày lúc 17:00 liên minh chiếm cứ điểm buff Khu Sản xuất quân sự, hoàn thành việc chiếm toàn bộ cứ điểm buff tại thành phố Kursk. Hôm nay đồng thời là ngày đầu tiên sự kiện Tranh hùng quyết đấu giữa TP Kursk và TP Voronezh. Kết quả ngày thứ 1: Chúng ta chiến thắng thành phố Voronezh. Tỷ số hiện giờ là: 1-0. Ngày 17, liên minh xây trấn nối đến Đầu mối giao thông cấp 2 đến Kiev. Theo kế hoạch của family ! liên minh GB sẽ tiến lên Tp cấp 2 Kiev cùng LE!. Tuy nhiên việc tiến lên Tp cấp 2 nào phụ thuộc nhiều vào trận chiến ở Tp cấp 1 - chiến trường 2. Chúng ta có thể chia ra giữ 2 Tp hoặc gom toàn bộ về Tp 2 thuộc chiến trường 2. Tôi nghiêng về phương án chiếm trọn 1 Tp cấp 2 bên chiến trường 2 hơn. Kết quả tranh hùng ngày thứ 2, chúng ta tiếp tục chiến thắng: 2-0.

IMG_4415.PNG

Liên minh xây cứ điểm đến Đầu mối giao thông Kiev

Ngày 18, liên minh xây cứ điểm nối tới Đầu mối giao thông cấp 2 đến Kharkiv. Tối 21:00, thành viên liên minh tập trung qua GBK1 chiếm nút giao thông 1 đến Voronezh. Trong buổi tối có khoảng 20 thành viên di chuyển qua GBK1 để chiếm nút giao thông. Mọi thành viên ở lại đến sáng ngày mai về lại liên minh GB để hoàn thành nhiệm vụ tác chiến thành thị. Kết quả tranh hùng ngày thứ 3, chiến thắng vẫn là của chúng ta: 3-0.

IMG_4417.PNG

Liên minh xây cứ điểm đến Đầu mối giao thông Kharkiv

IMG_4595.PNG

Liên minh GBK1 chiếm đầu mối giao thông đến Voronezh

Ngày 19, sáng sớm liên minh chiếm cứ điểm Khu Công nghiệp quân sự, hoàn thành chiếm toàn bộ cứ điểm buff tại thành phố Kursk. Liên minh tiến hành xây dựng cứ điểm nối Bộ chỉ huy tấn công và Bộ chỉ huy thành phố (CCC) nhằm rút bớt một CC chuẩn bị cho việc tấn công thành phố 1 ở cụm 2. Liên minh chào đón hai thành viên mới từ thành phố Rostov di chuyển sang: Louis? (Lực chiến 4.39m) và LAMSON (3.18m). Mặc dù chỉ là hai thành viên song đây cũng là một sự khẳng định liên minh chúng ta ngày càng được sự tín nhiệm của anh em Việt Nam.

IMG_4453.PNG
IMG_4454.PNG

Thành viên Louis? và LAMSON

Ngày 20, liên minh hoàn tất việc xây dựng cứ điểm nối CC và CCC, rút CC gần CCC để chuẩn bị cho chuyến viễn chinh. Tối 20:00 liên minh thực hiện event lính dù xâm lăng. Do số thành viên active ít và một số thành viên offline không tham gia event nên số điểm đạt được còn hạn chế. Tuy nhiên, thông qua event cũng giúp đội ngũ quản lý GB phân chia rõ ràng hơn các Role trong liên minh, từ đó sàng lọc được nhóm thành viên nòng cốt.

Kết quả Event Lính dù xâm lăng (Lần 2)

bottom of page