top of page

Quyển 2: Cuộc chiến tại thành phố Tbilisi

Chương 3: Chiếm đóng khu vực CCC, chuẩn bị tiến lên thành phố 2

Ngày 23, 03:00 sáng, nhờ có sự hỗ trợ của liên minh ELH, GB đã giữ được cứ điểm xây trong đêm hôm trước. Sau đó, liên minh tiếp tục xây dựng cứ điểm bao xung quanh đầu mối dịch chuyển lên thành phố 2 Tehran và đốt cứ điểm, cắt buff của liên minh #SpQ. Trưa cùng ngày liên minh bắt đầu tập kết xây CC (thứ 3) gần CCC của thành phố Tbilisi. Việc xây dựng được bắt đầu vào buổi chiều và nhanh chóng hoàn thành. Trong buổi tối liên minh đã đốt được CC của liên minh BSP, đốt và xây cứ điểm đến sát CCC của liên minh #SpQ.

IMG_4568.PNG

Liên minh xây dựng cứ điểm quanh đầu mối giao thông

IMG_4565.PNG
IMG_4564.PNG

Vị trí CC thứ 3 của liên minh

Ngày 24, liên minh tiếp tục đốt và xây cứ điểm bao quanh CCC thành phố Tbilisi.

IMG_4577.PNG

Xây cứ điểm bao quanh CCC thành phố Tbilisi

Trong ngày, nhờ sự hỗ trợ của liên minh Zoo!, GB đã chiếm được hai đầu mối giao thông thành phố 2 tại thành phố Kursk. Đồng thời GB cũng chiếm được thêm một đầu mối giao thông tại thành phố Tbilisi. Thành viên liên minh tập trung xây dựng liên minh clone GBT1 và chuyển đầu mối giao thông 2 lên thành phố Tehran cho liên minh GBT1 nhằm rút CC GB về chuẩn bị lên thành phố 2 sẽ sử dụng.

IMG_4665.PNG

Liên minh GBT1 kiểm soát đầu mối giao thông Tehran

Ngày 25, liên minh tập trung farm tài nguyên trong lúc chờ cổng thành phố 2 Tehran mở.

bottom of page